Pályázatok

Széchényi 2020 Európai Regionális Fejlesztési Alap

A helyi identitás és kohézió erősítése
(akadálymentesített verzió)

Kedvezményezett neve: Bodony Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás: EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komp-lex gyermekprogramok támogatása

Projekt címe: Biztos Kezdet Gyerekházak Jó kis hely Bodonyban

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.3-16-2017-00029

Projekt tartalmának bemutatása:
Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása - „Jó kis hely Bodonyban”

A 2018-ban indult projekt célja, hogy a településen élő 0-25 éves korosztály és családjaik részére biztosítsa azokat a programokat, melyek segítenek a fiataloknak a munkaerő piacon való elhelyezkedésben, a családi szerepre való felkészülésben, a gyerekek fejlesztésében, közösségi életük fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Cél továbbá a szükségleteknek megfelelően a hiányos szolgáltatások biztosítása, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés, eljutás biztosítása. Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint - a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása; - a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása; - "Jó kis hely" létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése. A felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1-15. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció.

Megvalósult programok:
Szülői fórum, Partneri együttműködés találkozója, Tanácsadó órák, Várandósok klubja, Baba-mama klub, Mozgásos játékok gyermekeknek, Játék-tár használata, Óvodások klubja,Játékos foglalkozások, Színházlátogatás, Táncfoglalkozások, Infokommunikációs klub, Ökotábor, Egészségnevelési délután, Munkaerő piaci tréning, Találkozók a klubban, Szakszolgálatokhoz való hozzáférés.

Szerződött támogatás összege: 43,61 millió forint

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2018.03.01.

A projekt befejezése: 2022.05.29.

Melléklet: Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató

A projekt azonosítószáma: TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Bodony Községi Önkormányzat

A projekt címe: Helyi piac kialakítása Bodonyban

A támogatás összege: 35.937.983 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2017.05.19.

A projekt befejezése: 2019.12.30.

A tervezett rendeltetés: piac (10 árusítóhelyre, napi 50 látogatóra méretezve, egyidejű használók becsült létszáma 10 fő). Várható árucikkek: gyümölcs, zöldség, méz, füstölt áruk, kerámia áru. A piacot előreláthatóan heti három alkalommal rendezik majd meg.

A piac magját egy zárható téglaépület alkotja, melyben helyet kap egy akadálymentesített mosdóhelyiség, egy külön mosdóhelyiség, legnagyobb részét pedig egy raktár foglalja el, ahol a piachoz szükséges mobil asztalokat és székeket lehet tárolni. A két vizes helyiség temperálható egy-egy elektromos radiátor segítségével, így víztelenítés nélkül a téli hónapokban is zavartalanul lehet a mosdókat használni. A mosdókban szintén elektromos bojler készíti a melegvizet a kézmosáshoz. A mosdók felett szigetelt födém készül. Az épület többi része nyitott fedélszékkel készül. A zárt épületrész mindhárom helyiségébe egyedi szerkezetű, tömör fa ajtólappal készülő toló ajtószerkezet vezet.

A piac működéséhez az épületet szükséges “kinyitni” az épület magját alkotó raktárhelyiségből kihúzható egyedi szerkezetű tető segítségével. Kézi erővel kihúzható, burkolatba épített sínen mozgatható, méretezett fém szerkezetű és fa deszkaburkolatú és részben pedig ponyvaszerkezetű szerkezet. A szerkezet egyedi tervezésű és készítésű, lehetővé teszi, hogy kihúzott állapotban nagyobb fedett piactér álljon rendelkezésre. A fedett piactér alatt burkolatba süllyesztett, időjárás ellen védett áramvételi pontok helyezkednek el, összesen 9 db (220 és 338 V).

A piac megközelítése a Liget utca felől lehetséges, ahol jelenleg is megtalálható egy áthajtó az árok felett. Innen burkolt sáv vezet el egészen az épületig, ezen az úton keresztül gyalogosan megközelíthető a piac. Jó idő esetén a piac a fedetlen, de burkolt területre is kiköltözhet. A sétány mentén található egy ivókút és 6 db biciklitároló, 2 db hulladékgyűjtő, világító kandeláberek (6 db). A feltáró sétányon zajlik a piac árufeltöltése is, ide ideglenesen gépjárművel behajthatnak az árusok is. A feltáró sétányról lehet beállni egy büfékocsinak kialakított parkolóhelyire, melynek közelében áramvételi lehetőség (220 és 338 V) biztosított.

A piac telkén csak a rendeltetést kiszolgáló büfés kocsi tartózkodhat huzamosabb ideig. A piac parkolója 50 méteres távolságon belül, a hrsz. 6 és hrsz.7/5 telkeken kerül kialakításra térkő burkolattal.

A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének energetikai korszerűsítése

Letölthető dokumentumok:

Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása - „Jó kis hely Bodonyban”

A 2018-ban indult projekt célja, hogy a településen élő 0-25 éves korosztály és családjaik részére biztosítsa azokat a programokat, melyek segítenek a fiataloknak a munkaerő piacon való elhelyezkedésben, a családi szerepre való felkészülésben, a gyerekek fejlesztésében, közösségi életük fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Cél továbbá a szükségleteknek megfelelően a hiányos szolgáltatások biztosítása, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés, eljutás biztosítása. Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint - a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása; - a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása; - "Jó kis hely" létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése. A felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1-15. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció.

Tervezett programok:
Szülői fórum, Partneri együttműködés találkozója, Tanácsadó órák, Várandósok klubja, Baba-mama klub, Mozgásos játékok gyermekeknek, Játék-tár használata, Óvodások klubja,Játékos foglalkozások, Színházlátogatás, Táncfoglalkozások, Infokommunikációs klub, Ökotábor, Egészségnevelési délután, Munkaerő piaci tréning, Találkozók a klubban, Szakszolgálatokhoz való hozzáférés.

A program zárása: 2022.02.28.
Vissza nem térítendő támogatás összege: 43,61 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Gyermekesély Programok Infrastrukturális háttere. - „Jó kis helyet adunk Bodonyban”

A 2018-ban indult projekt célja, hogy a EFOP-1.4.3-16-2017-00029 számú „Jó kis hely Bodonyban” című pályázat számára - mely ideiglenesen a volt iskolaépületben kezdte meg működését - végleges helyszínt biztosítson. A pályázat keretében teljesen felújításra kerül a Hunyadi út 1. szám alatti volt szolgálati lakás.
Teljes nyílászárócsere és gépészeti felújítás történik, az épület külső hőszigetelésével együtt. A pályázat keretében bútorzat és kül- és beltéri játékok beszerzése is megvalósul.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 20 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - „Eredményesség és hatékonyság sokszínű tevékenységekkel Bodonyban és a környező településeken”

A Bodony Község Önkormányzata által működtetett Közösségi tér és Könyvtár tevékenysége során a helyi és a környező települések közoktatási intézményei számára szolgáltatás bővítést tesz lehetővé a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázattal. Az óvoda és az iskolákban tanuló gyerekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét a szabadidős tevékenységek, különböző fejlesztések segítségével kívánja támogatni.

Bodony hátrányos helyzetű település, fejlesztendő járásban található. A székhely, s a környező települések oktatási intézményeiben magas a hátrányos helyzetű gyermek és tanulói létszámarány. Az együttműködő intézmények igényfelmérése alapján olyan szolgáltatások biztosítását tűzi ki célul, mellyel képes módszertanilag jól felépített tevékenységeket szolgáltatni. Ezek hozzájárulnak a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a nem formális nevelés és oktatás támogatásához.

A környező települések Mátraderecske, Sirok, Tarnalelesz, Recsk, Pétervására, Parád (Bodony) tanulói és óvodásai számára a pályázat keretében az alábbi tevékenységeket, programokat kínáltuk:
Az óvodák, iskolák nevelő-oktató munkájában elvárásként jelenik meg, hogy a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a nevelés valamennyi színterén – tanórákon és tanórákon kívül – épüljön be a napi pedagógiai folyamatokba. Ezek megvalósítása az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával lehet eredményes. A szakkörök, mint tanórán kívüli tevékenységek, hatékony segítséget nyújtanak a tanórákon megszerzett ismeretek gazdagításához, elmélyítéséhez. A havi szakkörök, foglalkozássorozatok keretében olyan területeket érint a projekt, melyek hozzájárulnak a gyerekek látókörének kiszélesítéséhez, az egyéni érdeklődés felkeltéséhez és elmélyítéséhez, a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatainak teljessé tételéhez a nevelési, oktatási intézmények eszköztárán belül. A témakörök, mint a bennünket körülvevő környezet, a digitális világ megismerése hozzájárul a helyes környezettudatos szemlélet elsajátításához; a közösségi létben rejlő lehetőségek az empatikus készségek kialakításához, a kooperációs hajlandóság növeléséhez. A témanapok keretében megszervezett programok a játékosság középpontba állításával segítik az egészségtudatosság erősítését, illetve a kultúra különböző területeivel való ismerkedést.
A különböző ügyességi versenyek, vetélkedők támogatják az egészséges versenyszellem kialakulását, a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztését, fejlődését. A programmal összekötött települési értékek bemutatása erősíti az egymás megismerésén keresztül kialakuló barátságokat, egymás elfogadását. A tánc szakkör foglalkozásain cél a gyermekek szereplési vágyának kielégítése, az esztétikai és mozgáskultúra fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása. A program segíti a különböző képességek (pl. mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez. A filmklub lehetőséget teremt ismert emberekkel való találkozásra, beszélgetésre mely inspiráló lehet a tanulók számára. A könyvekből való információszerzés, az olvasás megszerettetése a könyvtári órák egyik fontos célkitűzése. A tehetséggondozó illetve a fejlesztő kiscsoportos foglalkozások az egyéni segítségnyújtás lehetőségét teremtik meg. Mindezek a foglalkozások segítik a gyermeki személyiség megfelelő fejlesztését.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 24,97 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)

Projekt adatok

Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)
Szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031
Támogatás összege (Ft): 4 069 844 250 Ft
A támogatás intenzitása (%): 94.469022 %
Összköltség (Ft): 4 308 125 738 Ft
Biztosítéknyújtásra köteles: Nem
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.13.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.02.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.07.02.

Letölthető dokumentumok:

Bodony Község belterületi útfelújítása

Előzmények
A pályázat benyújtása 2009. szeptember 30.napján megtörtént. A támogató döntést a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. január 11. napján hozta meg. A támogatási szerződés aláírására 2010. május 14. napján került sor.

Előzmények
A Bodony, Kossuth utca – Petőfi utca érintett szakaszai belterületi kiszolgáló és gyűjtőutak.
A tervezési szakaszok hossza 1384.55 fm az alábbi szakaszolással:

Kossuth utca: 322.58 m.
Petőfi utca: 1061.97 m.

Az érintett útszakaszok 20 cm vtg. aszfalt makadámburkolattal rendelkeznek, a korábbi felületi zárás eltűnt, felületei mozaikosan repedezettek, a burkolaton teherbírási elégtelenség mutatkozik, a lecsökkent teherbírású helyeken süllyedések, kátyúk keletkeztek.

A burkolat-felújítás, megerősítés a meglévő burkolatot érinti. Többlet forgalmi sáv kialakítással járó szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő utak nyomvonala határozza meg. A padka szélessége 0.50 m marad, nemesített padka szerkezettel.

A fejlesztés önkormányzati tulajdonú és kezelésű területeket (527/1, 630 hrsz.) érint. A felújításra, megerősítésre kerülő utak egynyomúak (5.00 m – Kossuth utca-, 5.00 m – Petőfi utca - forgalmi sáv szélességekkel és 0.50 m stabilizált padkával) kétirányú forgalmat bonyolítanak le.

Költségek
Pályázat szerinti bruttó összköltség (járulékos költségekkel): 110.375.000,- Ft
Önkormányzati saját forrás: 10.977.500,- Ft
Megítélt támogatás: 98.797.500,- Ft

A támogatás intenzitása 90%

A pályázat jelenlegi állapota A közbeszerzési eljárás 2010. július 05. napján kezdődött, az eljárás befejezésére, a vállalkozási szerződés megkötésére 2010. augusztus 30. napján került sor.
Kivitelező: SchmidtGép 2002 Kft. (2336 Dunavarsány,Viola köz 2.)

A projekt 2011. július 31.-i állapota:
A "Bodony belterületi útfelújítása" projekttel párhuzamosan a "Bodony Község belterületi vízrendezése", ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0003 azonosítószámú projekt építési munka kivitelezése is folyamatban van. A belterületi vízrendezés érinti a Kossuth L. és Petőfi S. utcákat is, ahol az útburkolat-felújítást meg kell előznie a vízelvezető rendszer kiépítésének. Vállalkozó, Schmidt Gép 2002 Kft. 2011. május 18. napján a bontási, a közműkiváltási, a szélesítés földmű,továbbá az alépítmény építési (zúzottkő útalap) munkákat megkezdte. A bontási munka 50 %-os, a szélesítés földmű építése 90 %-os, míg az alépítmény építése 50 %-os készültségi fokot ért el. A belterületi vízrendezés projekt miatt a befejezési határidő 2011. november 30. napjára módosult. A vízelvezető rendszer építése folyamatban van, az útburkolat-felújítással érintett öblözetek 2011. augusztus 30. napjáig készülnek el, a felújítási munka aszfaltozási munkarésze, továbbá a befejező munkák ezt követően indulhatnak meg.

A projekt 2012. január 31.-i állapota:
A forgalomba helyezési eljárás 2011. november 18. napján megkezdődött. A vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2011. december 31. napja. A Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által a forgalomba helyezésről szóló határozat 2012. január 24. napján kiadásra került.

A projektzáró rendezvény megtartására 2012. február 23. napján, 11.00 órakor kerül sor.
A projekt befejezési határideje 2012. február 29. napja.

A projekthez kapcsolódó média megjelenések
A 2010 október 28-án megtartott "Bodony Község belterületi vízrendezése" és a "Bodony Község belterületi útfelújítása" projektnyitó rendezvényről a TV Eger és a HEVES MEGYEI HÍRLAP is tudósított.

Bodony Község belterületi vízrendezése

Előzmények
A pályázat benyújtása 2009. szeptember 20.napján megtörtént. A támogató döntést a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. március 02. napján hozta meg. A támogatási szerződés aláírására 2010. augusztus 18. napján került sor.

Előzmények
Bodony területe 177.46 ha – 112.03 ha (belterület) + 65.43 ha (településre jutó külterület) – a Kata-réti, az Áldozó patakba, a Bükk patakába és a Bodony-berki folyásba történő befogadók száma alapján 10 vízgyűjtő területre tagozódik.
A csatornák nyílt burkolt rendszerben kerülnek kialakításra 25.704 fm hosszban. A belterületi részvízgyűjtő területekről ( utca tömbök ) érkező felszíni csapadékvizet elvezető árkok vízi létesítményként funkcionálnak. Ahol az utca másik oldalán is létesül árok, ott a meglévő, a felújításra kerülő és a tervezett közút vízelvezetését szolgálja minimális keresztmetszettel, és úttartozékként kezelendő.
Bodony Község belterületén cca 3.0 km út föld jellegű, cca 11.00 km szilárd burkolattal ellátott, a tervezett csatornák megközelítése biztosított. A vízrendezésnél előregyártott csatorna burkoló elemek, vagy sejtidomkő burkolat építésére kerül sor, a kapubejárókban átereszek elhelyezésétre, útkereszteződésekben TB elem lefedésére kerül sor.

A belterületi vízrendezéssel egyidőben a belterület védelme szempontjából a patakok bel-, és külterületi medreinek rendezésére 6.436 fm hosszban sor kerül.
A belterületi árok bevezetéseknél a befogadók medreit burkolattal látják el.

Költségek
Pályázat szerinti bruttó összköltség (járulékos költségekkel): 559.543.420,- Ft
Önkormányzati saját forrás: 23.169.367,- Ft
BM Önerő Alap támogatás: 34.417.322,- Ft
Megítélt támogatás: 501.956.731,- Ft

A támogatás intenzitása 89.71 %.

A pályázat jelenlegi állapota
A közbeszerzési eljárás 2010. július 05. napján kezdődött, az eljárás befejezésére, a vállalkozási szerződés megkötésére 2010. szeptember 20. napján került sor.
Kivitelező: BODONY 2010 SW-O Konzorcium,
Vezető:Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.)

Megvalósulás
A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtartására 2010. október 07. napján került sor. Az építés folyamán, egyes szakaszokon elem váltás történt, mely miatt a vízjogi létesítési engedély, továbbá a támogatási szerződés módosítására került sor.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2012. július 05. napján került sor.
A vízjogi üzemelési engedélyezési eljárások 2012. augusztus 15. napján kezdődtek meg.
A projektzáró rendezvényére 2013. április 19. napján került sor.
A projekt befejezési határideje 2013. április 30. napja.

A projekthez kapcsolódó média megjelenések
A 2010 október 28-án megtartott "Bodony Község belterületi vízrendezése" és a "Bodony Község belterületi útfelújítása" projektnyitó rendezvényről a TV Eger és a HEVES MEGYEI HÍRLAP is tudósított.

Letölthető dokumentumok:

Bodony község

Cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Polgármaster: Vince János
+36 30/962-1750

Terezze meg útvonalát a jelenlegi pozíciójából egyetlen gombnyomással a Bodony községre

Elérhetőségeink

Központi telefonszám: +36 36/544-173

Polgármesteri Hivatal email: polg.hiv@bodony.hu

Polgármester email: polgarmester@bodony.hu

Jegyző email: jegyzo@bodony.hu