Archivum 2022

Tájékoztató

2022. december 13.

Tájékoztató Bursa Hungarica 2023. évi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat összesített adatai

Letölthető anyagok: Részletek

Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos változások

2022. december 12.

Letölthető anyagok: Részletek

Meghívó közmeghallgatásra

2022. december 9.

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 16-án (pénteken) 14.00 órakor az önkormányzat hivatali helyiségében (3243 Bodony, Liget u. 2.) közmeghallgatást tart.

Számítva megjelenésükre,

Vince János
polgármester

Tájékoztató

2022. december 7.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. december 9-én (pénteken) a parádi közös önkormányzati hivatal bodonyi kirendeltségén az ügyfélfogadás szünetel technikai okok miatt.

Tájékoztató

2022. november 30.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartott ülésén a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalban és bodonyi kirendeltségén 2022. december 22-től - 2022. december 30-ig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet ideje alatt a hivatalokban az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet utáni első munkanap
2023. január 2. Hétfő.

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben telefonos elérhetőség:

Lázár Éva: +36 20 212 6712

Kívés Lászlóné: +36 30 722 5955

Megértésüket köszönjük.

Meghívó

2022. november 30.

Bodony Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Letölthető anyagok: Részletek

Kalendárium

2022. november 23.

Tájékoztató

2022. november 14.

Hirdetmény

2022. november 7.

Nemzeti Földhivatalba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan.

Letölthető anyagok: Részletek

Tájékoztató

2022. november 7.

Tájékoztató

2022. október 17.

Bursa Hungarica pályázat 2022/2023 - 2023/2024

2022. október 12.

Bodony Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. november 3.

Letölthető anyagok:
Pályázati kiírás A típus - 2023
Pályázati kiírás B típus - 2023

Tájékoztató

2022. október 11.

Tájékoztató

2022. október 11.

Tájékoztató

2022. szeptember 12.

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó:
az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Bodony, 2022. szeptember 11.

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal
Bodonyi Kirendeltsége

Letölthető anyagok: Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Tájékoztató

2022. szeptember 12.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételéről (2022/2023 nevelési év-tanév)

Letölthető anyagok: Tájékoztató, Nyilatkozat az igénybevételhez

Tájékoztató

2022. szeptember 5.

Tisztelt Lakosság!

Tisztelettel tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást nyújt azon szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak, akinek a gyermeke a parádi Fáy András Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményben tanul és Bodonyban lakcímmel rendelkezik.

Az iskolakezdési támogatást a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének (3243 Bodony, Liget u. 2.) pénztárában személyesen vehető át hivatali munkaidőben.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 5.000,- Ft.

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Tájékoztató

2022. augusztus 17.

Tájékoztató

2022. augusztus 17.

I. fokú vízkorlátozás elrendelése

2022. augusztus 6.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az ÉRV. Zrt. kezdeményezésére a rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárási körülményekre tekintettel, a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében 2022. augusztus 6. napjától visszavonásig I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁST RENDELTEM EL!

I. korlátozási fokozatban

  • Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
  • Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
  • Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) - a kiemelt intézmények kivételével - napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
  • Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények - a kiemelt intézményeket kivéve - fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
  • Közutak locsolása, mosása tilos.
  • A lehetőségekhez mérten gyorsítani kell a hálózati meghibásodások kijavítását.
  • Az egyéb fogyasztók figyelmét fel kell hívni a fokozott víztakarékosságra.

Vince János
polgármester

Letölthető anyagok: Tájékoztató, Határozat

Tájékoztatás hőségriasztásról

2022. július 21.

Letölthető anyagok: Részletek

Tájékoztatás gázszünetről

2022. július 18.

Letölthető anyagok: Részletek

ÉRV Zrt. tájékoztatása takarékos vízhasználathoz

2022. július 15.

Letölthető anyagok: Részletek

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

2022. július 4.

Letölthető anyagok:
Felhívás számlálóbiztosok toborzására
Jelentkezés a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak
Adatkezelési tájékoztató népszámlálás

Hirdetmény

2022. június 16.

A „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program indításáról

Letölthető: Részletek

Tájékoztató

2022. június 9.

Tájékoztató

2022. június 9.

Tájékoztató

2022. június 9.

Tájékoztató

2022. május 31.

Tájékoztatás fogorvosi rendelés megkezdéséről

Letölthető: Részletek

Meghívó testületi ülésre

2022. május 20.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 26-án 16 órakor testületi ülést tartunk

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Letölthető mellékletek: Meghívó

Tájékoztató

2022. május 10.

Letölthető: Nyári szünidei gyermekétkeztetés

Tájékoztató

2022. május 10.

Letölthető: Takarékbank Zrt. tájékoztató

Tájékoztató

2022. április 29.

Tájékoztató

2022. április 10.

Felhívás

2022. március 25.

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására

Letölthető melléklet: Részletek

Tájékoztató

2022. március 18.

Letölthető: Hirdetmény földtulajdonosi közgyűlésről

Letölthető: Hirdetmény haszonbérleti díj kifizetésről

Meghívó testületi ülésre

2022. február 10.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. február 15-én (kedden) 16 órakor testületi ülést tartunk

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Letölthető mellékletek: Meghívó, melléklet 1, melléklet 2

Tájékoztató

2022. január 12.

Kedves Betegek!

Bodony-Parádsasvár körzetben Dr Radetzky Nagy István 2022.01.21-22-én COVID 19 elleni védőoltási akciónapot tart, melynek keretében előzetes regisztráció nélkül részesülhetnek első, második ill. harmadik védőoltásban a betegek a parádi orvosi rendelőben (Parád, Ifjúság u. 6.).

A gördülékenyebb ügyintézés és várakozási idő lecsökkentése érdekében kérjük oltakozási szándékát telefonon jelezzék 2022.01.19-ig munkanapokon 10:30 - 11 óráig a 06 30 962-1760 telefonszámon. Telefonon adjuk meg a pontos időpontot is az oltakozásra.

Bodony község

Cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Polgármaster: Vince János
+36 30/962-1750

Terezze meg útvonalát a jelenlegi pozíciójából egyetlen gombnyomással a Bodony községre

Elérhetőségeink

Központi telefonszám: +36 36/544-173

Polgármesteri Hivatal email: polg.hiv@bodony.hu

Polgármester email: polgarmester@bodony.hu

Jegyző email: jegyzo@bodony.hu